Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 Học kì 2 (Đề 1)

  • 2289 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

Xem đáp án

Đáp án C

Cách có thể tạo ra dòng điện cảm ứng là: Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây dẫn kín có dòng điện.


Câu 2:

Khi cho thanh nam châm chuyển động lại gần ống dây kín, dòng điện trong ống dây có gì khác với trường hợp cho thanh nam châm chuyển động ra xa ống dây?

Xem đáp án

Đáp án D

Khi cho thanh nam châm chuyển động lại gần và ra xa ống dây thì dòng điện cảm ứng sinh ra khac nhau về chiều lẫn độ lớn. Vậy câu đúng là D.


Câu 3:

Để tạo ra dòng điện cảm ứng người ta dùng các cách sau, cách nào là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Để tạo ra dòng điện cảm ứng ta có thể sử dụng các cách sau:

+ Đưa cực nam châm lại gần ống dây.

+ Đưa cực nam châm ra xa ống dây.

+ Quay nam châm xung quanh một trục thẳng đứng.

Vậy câu đúng là D


Câu 4:

Trong các thí nghiệm sau đây khi nào không làm thay đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

Xem đáp án

Đáp án D

Khi quay ống dây xung quanh một trục trùng với trục của ống dây thì số đường sức từ qua ống dây không đổi.


Câu 5:

Các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều?

Xem đáp án

Đáp án D

Phát biểu đúng: Rôto là phần quay, stato là phần đứng yên


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận