Đề kiểm tra cuối kì 1 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 6)

  • 1915 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biểu hiện của tôn trọng sự thật là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Tự lập là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập?

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận