Đề kiểm tra cuối kì 1 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 4)

  • 1930 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tôn trọng sự thật là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Em không đồng ý với quan điểm nào khi nói về ý nghĩa của tôn trọng sự thật?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Để tôn trọng sự thật chúng ta cần phải làm gì?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Hành động nào không là biểu hiện của tự lập?

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận