Đề kiểm tra cuối kì 1 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 3)

  • 1940 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của mình, không trông chờ, dựa dẫm và không

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Quan tâm, giúp đỡ người khác, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người khó khăn, hoạn nạn là khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận