Đề kiểm tra cuối kì 1 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 1)

  • 1922 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Phẩm chất đạo đức biểu hiện của yêu thương con người là:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Phẩm chất đạo đức biểu hiện sự siêng năng là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Truyền thống gia đình, dòng họ là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ tạo ra và được:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Câu tục ngữ thể hiện đức tính siêng năng, kiên trì là:

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận