Đề kiểm tra cuối kì 1 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 7)

  • 1727 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình khi

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân biết giữ gìn và phát huy truyền thống nhân ái của gia đình và dòng họ?

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tiep Nguyen
20:51 - 02/01/2024

Ý kiến nào sau đây thể hiện lòng yêu thương con người