Đề kiểm tra cuối kì 1 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 5)

  • 1928 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ được gọi là?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở thái độ làm việc một cách

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của sống tự lập ?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, luôn luôn bảo vệ

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận