Đề kiểm tra cuối kì 1 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 9)

  • 1916 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Tự nhận thức về bản thân sẽ giúp chúng ta điều gì trong cuộc sống?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Tự nhận thức về bản thân nghĩa là ..................

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Dựa vào yếu tố nào dưới đây, chúng ta có thể nhận thức đúng về bản thân?

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận