Đề kiểm tra GDCD 11 giữa học kì 2 có đáp án (đề 3)

  • 1015 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận