Đề kiểm tra GDCD lớp 11 học kì 1 có đáp án (đề 3)

  • 2086 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận