Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 226 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Ngày 20/11/1873, diễn ra sự kiện gì ở Bắc Kì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự thất bại của phái chủ chiến trong cuộc phản công quân Pháp ở Kinh thành Huế (7/1885) là do

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận