Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 2013 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Ngày 20/11/1873, diễn ra sự kiện gì ở Bắc Kì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự thất bại của phái chủ chiến trong cuộc phản công quân Pháp ở Kinh thành Huế (7/1885) là do

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận