Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 2

  • 2086 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

. Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX là do

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Điểm khác biệt cũng nét độc đáo nhất trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành (1911 1917) so với những người đi trước

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Điểm khác biệt căn bản về tinh thần chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam so với vua quan triều đình nhà Nguyễn (1858 – 1884) là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Đầu thế kỉ XX, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc do

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận