Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 3

  • 2085 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở Gia Định (1859) buộc thực dân Pháp phải chuyển sang thực hiện kế hoạch nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Hiệp ước Patơnốt (1884) được ký kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc đánh dấu

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX thất bại chủ yếu là do

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận