Đề số 2

  • 190 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Bốn “con rồng” của kinh tế châu Á từ nửa sau thế kỉ XX đến nay là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận