Đề thi Cuối học kỳ 2 Toán 6 có đáp án (Đề 1)

  • 1011 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Để thu được dãy dữ liệu về “Số bạn thuận tay trái trong lớp” thì em sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu nào là sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Em có thể thu thập thông tin dữ liệu thông qua việc quan sát, làm phiếu hỏi, hỏi các bạn trong lớp,…và không thể thu thập từ nguồn có sẵn như sách.


Câu 2:

Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong một gia đình của 30 học sinh lớp 6A.

Số anh chị em ruột

0

1

2

3

Số học sinh

14

10

5

2

Điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Số gia đình trong bảng thống kê lớn hơn số gia đình đưa ra ban đầu.


Câu 3:

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số lượng sách giáo khoa được bán tại một hiệu sách sau một tuần như sau:

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số lượng sách giáo khoa được bán tại một hiệu sách sau một tuần như sau: (ảnh 1)

 

(Mỗi Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số lượng sách giáo khoa được bán tại một hiệu sách sau một tuần như sau: (ảnh 2) ứng với 10 cuốn sách)

Sách bán được nhiều nhất là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Hiệu sách đó bán được số sách Toán là: 7.10 = 70 (cuốn);

Số sách Ngữ Văn bán được là: 6.10 = 60 (cuốn);

Số sách Tin học bán được là: 5.10 = 50 (cuốn);

Số sách Khoa học tự nhiên bán được là: 3.10 = 30 (cuốn);

Số sách Tiếng Anh bán được là: 5.10 = 50 (cuốn).

Vậy số sách Toán được bán nhiều nhất.


Câu 4:

Cho biểu dồ dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỉ XX dưới đây. Sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1960) thì dân số nước ta tăng thêm 36 triệu người?
Cho biểu dồ dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỉ XX dưới đây. Sau bao nhiêu năm (kể từ năm 1960) thì dân số nước ta tăng thêm 36 triệu người (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Theo biểu đồ năm 1960 dân số Việt Nam là 30 triệu người, sau khi tăng thêm 36 triệu người thì số dân là 66 triệu người.

Theo biểu đồ dân số đạt mốc 66 triệu người là năm 1990.

Vậy từ năm 1960 đến năm 1990 là sau 30 năm thì dân số Việt Nam tăng 36 triệu người.


Câu 5:

Hưởng ứng phong trào "Lá lành đùm lá rách" Liên đội truờng THCS Lê Quý Đôn phát động phong trào quyên góp vở ủng hộ các bạn học sinh miền núi. Số vở quyên góp trong hai đợt của các bạn đội viên các khối 6, 7, 8, 9 được thống kê trong biểu đồ sau:

Hưởng ứng phong trào

Tổng số vở các bạn đội viên quyên góp được trong hai đợt là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Tổng số vở các bạn đội viên quyên góp được trong đợt 1 là:

180 + 170 + 200 + 220 = 770 (quyển vở).

Tổng số vở các bạn đội viên quyên góp được trong đợt 2 là:

200 + 180 + 220 + 190 = 790 (quyển vở).

Tổng số vở các bạn đội viên quyên góp được trong cả hai đợt là:

760 + 790 = 1 560 (quyển vở).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận