Đề thi giữa học kì I môn Toán lớp 5 cực hay có lời giải chi tiết (Đề số 2)

  • 1874 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

186 000 000 cm =…..............km

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Xem đáp án

Điền đúng mỗi phần

 a)  Đ           b) S               c) Đ            d) S


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận