Đề thi giữa kì 1 GDCD 10 (có đáp án - Đề 2)

  • 6533 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: “... là phương pháp xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái cô lập, tĩnh tại không liên hệ, không phát triển”.

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Câu nào không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Em không đồng ý với quan điểm nào trong các quan điểm sau : Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập, rèn luyện thì học sinh cần phải:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Nếu dùng các khái niệm “trung bình”, “khá”, “giỏi” … để chỉ chất của quá trình học tập của học sinh thì lượng của nó là gì ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Hạ Vũ

L

7 tháng trước

Liên Ngô Đỗ Hương

Bình luận


Bình luận

Nhung Nguyễn
19:45 - 08/11/2021

Câu 4 sai đáp án ạ ?