Đề thi giữa kì 2 Lịch Sử 12 (Đề 1)

  • 2465 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Năm 1963, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong trận

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Mĩ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất trong khi thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Ngày 17/1/1960, tại Bến Tre, cuộc Đồng khởi nổ ra ở ba xã điểm là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Xương sống của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam là

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận