Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 12 (Đề 1 - có đáp án)

  • 3572 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Những giai cấp mới ra đời ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Theo thỏa thuận tại Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Trung Hoa Dân quốc vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật từ

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Mạnh
20:33 - 19/11/2021

đáp án sai

Thành Tâm
09:33 - 26/11/2021

ĐỀ NHƯ CC

Thành Tâm
09:33 - 26/11/2021

MI NGU Á