Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 12 (Đề 2)

  • 3028 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Đại hội Đảng VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng quan trọng nhất là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đã lần lượt trải qua các chiến dịch

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

 Đại hội nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở đầu công cuộc đổi mới?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước tại Hội nghị lần thứ bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Anh Kiệt Phạm Hoàng
20:03 - 27/04/2021

A mới đúng