Đề thi Sinh học lớp 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 7035 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

A. Trắc nghiệm

Quang hợp quyết định khoảng

Xem đáp án

Chọn c. 90 – 95% năng suất cây trồng. 


Câu 2:

Biện pháp nào dưới đây giúp tăng năng suất cây trồng?

Xem đáp án

Chọn d. Tất cả các phương án còn lại đều đúng


Câu 5:

Bón thúc là kiểu bón phân?

Xem đáp án

Chọn b. sau khi trồng cây. 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hoàng Long

Bình luận


Bình luận