Đề thi Sinh học lớp 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

  • 3671 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

A. Trắc nghiệm

Hô hấp sáng của thực vật có sự tham gia của bào quan nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn d. Tất cả các phương án còn lại đều đúng


Câu 3:

Khi nói về hô hấp ở thực vật, điều nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn c. Xảy ra ở mọi bộ phận của cơ thể thực vật 


Câu 4:

Năng suất sinh học là gì?

Xem đáp án

Chọn b. Là tổng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng. 


Câu 5:

Ở thực vật C4, chu trình Canvin diễn ra ở 

Xem đáp án

Chọn c. tế bào bao bó mạch. 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận