Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 11)

  • 5533 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

 Duyên Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Nguyên nhân chủ yếu trong giai đoạn hiện nay tỉ lệ sinh giảm là do

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Nhận định nào sau đây không phải là hậu quả của đô thị hóa tự phát?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn cao là do

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Mai

Bình luận


Bình luận