Lịch sử 11 (Có đáp án) Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945) (P1)

  • 12408 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đầu thế kỉ XX, đứng đầu nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là ai

Xem đáp án

Câu 2:

Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng

Xem đáp án

Câu 3:

Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế

Xem đáp án

Câu 4:

Ngày 23-2-1917 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

Xem đáp án

Câu 5:

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính là

Xem đáp án

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lợi Phan

Bình luận


Bình luận