Lịch sử 12: Bối cảnh quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ 2 (có lời giải)

  • 1816 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Để kết thúc nhanh chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục đích gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây

Xem đáp án

A. Liên Xô

B. Liên hợp quốc

C. châu Âu và châu Á.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận