Lịch Sử 12 Chương 2 (có đáp án): Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) (Mức độ thông hiểu)

  • 8670 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không phản ánh đúng về tình hình Liên Xô trong những năm 1950 - 1973?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Thuận lợi lớn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Sự hình thành của hệ thống xã hội chủ nghĩa được đánh dấu bởi sự kiện

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lam Lam

Bình luận


Bình luận

Giang Lê
23:25 - 25/06/2021

câu 17: đáp án B hệ thống XHCN thế giới sụp đổ là đáp án sai vì vẫn tồn tại ở châu á và mĩ latinh (cuba) chỉ sụp đổ ở châu âu thôi chứ ạ