Lịch Sử 12 Chương 6 (có đáp án): Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa ( Mức độ nhận biết)

  • 3272 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Năm 1997, một thành tựu sinh học gây chấn động lớn dư luận thế giới, đó là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

I. Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận