Phương pháp giải bài tập điện trở thay đổi cực hay có đáp án

  • 883 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Để truyền đi một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp ba thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt tăng hay giảm? Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Điện trở dây dẫn: Phương pháp giải bài tập điện trở thay đổi cực hay | Vật Lí lớp 9

→ Khi chiều dài dây dẫn tăng 3 lần thì điện trở của dây dẫn cũng tăng lên 3 lần

Công suất hao phí Phương pháp giải bài tập điện trở thay đổi cực hay | Vật Lí lớp 9

→ Khi điện trở tăng 3 lần thì công suất hao phí cũng tăng lên 3 lần.


Câu 2:

Để truyền đi một công suất điện, người ta sử dụng một dây đồng có đường kính là 5mm. Nếu người ta thay thế dây này bằng một dây đồng cũng loại nhưng có đường kính là 10mm thì công suất hao phí do tỏa nhiệt sẽ:

Xem đáp án

Đáp án B

Điện trở dây dẫn: Phương pháp giải bài tập điện trở thay đổi cực hay | Vật Lí lớp 9

Khi đường kính dây dẫn tăng lên 2 lần thì tiết diện dây dẫn tăng lên 4 lần => điện trở dây dẫn giảm 4 lần.

Áp dụng công thức Phương pháp giải bài tập điện trở thay đổi cực hay | Vật Lí lớp 9

→ Khi đó công suất hao phí sẽ giảm đi 4 lần.


Câu 3:

Người ta truyền một công suất 5MW từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ cách nhau 50km bằng một dây dẫn có điện trở là 100Ω thì hiệu suất truyền tải là 85%. Nếu thay dây dẫn này bằng dây dẫn có điện trở là 60Ω thì công suất hao phí do truyền tải là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hiệu suất truyền tải lúc đầu là 85% nên công suất hao phí lúc đầu là 15% công suất nguồn

Công suất hao phí lúc ban đầu là:

0,15. 5000000 = 750000 (W)

Áp dụng công thức Phương pháp giải bài tập điện trở thay đổi cực hay | Vật Lí lớp 9

→ Điện trở dây dẫn giảm đi bao nhiêu lần thì công suất hao phí giảm đi bấy nhiêu lần

Công suất hao phí lúc sau là:

750000: (100:60) = 450000 (W)


Câu 4:

Đường dây tải điện từ nhà máy thủy điện đến nơi tiêu thụ dài 120km. Người ta cần truyền một công suất điện một pha 100kW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 5kV trên đường dây này. Để công suất hao phí không vượt quá 20% công suất nguồn thì điện trở dây dẫn phải:

Xem đáp án

Đáp án A

Công suất hao phí trên đường dây là: 0,2.100000 = 20000 (W)

Áp dụng công thức Phương pháp giải bài tập điện trở thay đổi cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở dây dẫn là:

Phương pháp giải bài tập điện trở thay đổi cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở dây dẫn phải nhỏ hơn 50Ω


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận