Phương pháp giải bài tập về kính lúp cực hay có đáp án

  • 940 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Thấu kính có tiêu cự nào sau đây có thể dùng làm kính lúp?

Xem đáp án

Đáp án: B

Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Nên tiêu cự của kính lúp phải nhỏ hơn 16,7cm.


Câu 2:

Kính lúp dùng để quan sát các vật nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Kính lúp được sử dụng để quan sát các vật có kích thước nhỏ. Ngôi sao là vật có kích thước rất lớn. Vi khuẩn là vật có kích thước siêu nhỏ. Xem phim cũng không sử dụng kính lúp được.


Câu 3:

Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào sau đây không thể dùng làm kính lúp?

Xem đáp án

Đáp án: A

Tiêu cự của kính lúp phải nhỏ hơn 25cm. Nên thấu kính hội tụ có tiêu cự 25cm không dùng để làm kính lúp được.


Câu 4:

Trong các kính lúp sau, kính lúp nào khi dùng để quan sát một vật sẽ cho ảnh lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án: C

Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát thì ta thấy ảnh càng lớn. Vì vậy khi dùng kính lúp có G = 6 ta sẽ thấy ảnh lớn nhất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận