Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 4541 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển:

Xem đáp án

Đáp án B

SGK/25, địa lí 11 cơ bản


Câu 2:

Nhận định đúng nhất về đặc điểm vị trí của khu vực Tây Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án C

Tây Nam Á tiếp giáp với 3 châu lục (Châu Á, Châu Âu, Châu Phi), tiếp giáp với 2 lục địa (Lục địa Á – Âu, Lục địa Phi) và là án ngữ đường giao thông từ Ấn Độ Dương sang Đại Tây Dương.


Câu 3:

Bốn quốc gia có trữ lượng giàu mỏ lớn nhất trong khu vực Tây Nam Á xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là

Xem đáp án

Đáp án A

Vào năm 2003, các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới là Ả-rập-xê-út (khoảng 263 tỉ thùng), Iran (khoảng 131 tỉ thùng), Irăc (khoảng 155 tỉ thùng), Cô-oét (khoảng 94 tỉ thùng), Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (khoảng 92 tỉ thùng).


Câu 4:

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại được tiến hành vào giai đoạn nào

Xem đáp án

Đáp án D

SGK/8, địa lí 11 cơ bản.


Câu 5:

Thực trạng tài nguyên của Châu Phi là

Xem đáp án

Đáp án B

SGK/24, địa lí 11 cơ bản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận