Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 4- có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 4554 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/20, địa lí 11 cơ bản


Câu 2:

Phần lãnh thổ của Palextin không bao gồm

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/28, địa lí 11 cơ bản - Quan sát hình 5.5 (khu vực Tây Nam Á)


Câu 3:

Dầu mỏ, nguồn tài nguyên quan trọng cảu Tây Nam Á tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án D

SGK/29, địa lí 11 cơ bản


Câu 4:

Cơ sở phân chia các quốc gia trên thế giới thành nhóm nước phát triển và đang phát triển là

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa vào đặc điểm của các nhóm nước để tìm ra cơ sở phân loại


Câu 5:

Hậu quả nào không đúng trong các cuộc cách mạng ruộng đất không triệt để ở hầu hết các nước Mĩ la tinh gây ra

Xem đáp án

Đáp án B

Các cuộc cách mạng ruộng đất không triệt để ở hầu hết các nước Mĩ la tinh đã để lại nhiều hậu quả, đó là việc sở hữu ruộng đất nằm trong tay hầu hết các chủ trang trại khiến người dân không có đất cày cấy, lao động và phải kéo nhau ra các thành phố để tìm việc làm. Chính điều đã gây nên hiện tượng các đô thị tự phát ngày càng nhiều và có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, kinh tế - xã hội.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận