Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 2 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 4535 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mỹ la tinh là khu vực có

Xem đáp án

Đáp án A

SGK/24, địa lí 11 cơ bản


Câu 2:

Khu vực Tây Nam Á bao gồm bao nhiêu quốc gia/vùng lãnh thổ

Xem đáp án

Đáp án A

SGK/33, địa lí 11 cơ bản - dựa vào bảng: diện tích, dân số các quốc gia ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á – năm 2005


Câu 3:

Có ở hầu hết các nước trong khu vực Trung Á đó là nguồn tài nguyên

Xem đáp án

Đáp án B

Trung Á là một khu vực giàu có về tài nguyên thiên nhiên như: dầu mở, khí tự nhiên và than đá, tiềm năng thủy điện lớn. Ngoài ra ở Trung Á còn có vàng, sắt, đồng, kim loại hiếm, uranium, muối mỏ,…


Câu 4:

Đặc điểm của các nước phát triển là

Xem đáp án

Đáp án B

SGK/6, địa lí 11 cơ bản


Câu 5:

Tài nguyên khoáng sản nổi bật của Mĩ la tinh là

Xem đáp án

Đáp án B

SGK/25, địa lí 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận