Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 3 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 4531 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhận xét không đúng về nguyên nhân làm cho Châu Phi còn nghèo là

Xem đáp án

Đáp án D

SGK/21, địa lí 11 cơ bản


Câu 2:

Trung Á tiếp thu nhiều giá trị văn hóa của cả phương đông và phương tây nhờ có

Xem đáp án

Đáp án A

SGK/30, địa lí 11 cơ bản


Câu 3:

Về mặt tự nhiên, Trung Á không có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/30, địa lí 11 cơ bản.


Câu 4:

Đặc điểm của các nước đang phát triển là

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/7, địa lí 11 cơ bản


Câu 5:

Quốc gia có diện tích nhỏ nhất khu vực Tây Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án B

SGK/33, dựa vào bảng: diện tích, dân số các quốc gia ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á – năm 2005.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phuong
18:15 - 04/01/2022

8A