Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 2875 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Miền Tây Trung Quốc dân cư thưa thớt chủ yếu do

Xem đáp án

Đáp án C

Dân cư Trung Quốc chủ yếu tập trung ở phía Đông có các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thuận lợi, là nơi có đồng bằng màu mỡ, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp. Còn phái Tây dân cư tập trung thưa thớt chủ yếu do các điều kiện tự nhiên không thuận lợi, chủ yếu là núi cao, khí hậu khắc nghiệt,…


Câu 2:

Trung Quốc là quốc gia láng giềng nằm ở phía nào của nước ta

Xem đáp án

Đáp án C

Phía Bắc nước ta giáp với Trung Quốc


Câu 3:

Nhìn chung miền Tây Trung Quốc thưa dân (chủ yếu có mật độ dưới 1 người/km2) nhưng lại có 1 dải có mật độ đông hơn với mật độ (1-50 người/km2) là do

Xem đáp án

Đáp án B

Nhìn chung miền Tây Trung Quốc thưa dân (chủ yếu có mật độ dưới 1 người/km2) nhưng lại có 1 dải có mật độ đông hơn với mật độ (1-50 người/km2) là do gắn với lịch sử “con đường tơ lụa”. Đây là con đường buôn bán của Trung Quốc sang các nước Tây Á, Ấn Độ,… và có nhiều dân cư tập trung ở dọc con đường này.


Câu 4:

Đây là thế mạnh tự nhiên quan trọng nhất để miền Tây Trung Quốc phát triển lâm nghiệp và chăn nuôi

Xem đáp án

Đáp án D

Trong phát riển chăn nuôi nhân tố hàng đầu là cơ sở thức ăn. Ở miền Tây Trung Quốc Quốc phát triển lâm nghiệp và chăn nuôi là do có: Rừng và đồng cỏ


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á

Xem đáp án

Đáp án D

SGK/98 – 99, địa lí 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận