Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 3 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 2865 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào những ngành nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án D

SGK/92, địa lí 11 cơ bản


Câu 2:

Miền Đông Trung Quốc nổi tiếng về loại khoáng sản nào

Xem đáp án

Đáp án A

Miền Đông Trung Quốc nổi tiếng về loại khoáng sản: Kim loại màu, như sắt, mangan, thiếc,


Câu 3:

Từ năm 1994, Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới, tập trung chủ yếu vào các ngành nào

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/92, địa lí 11 cơ bản


Câu 4:

Dẫn chứng thể hiện sự khác biệt về đặc điểm tự nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc

Xem đáp án

Đáp án D

Dẫn chứng thể hiện sự khác biệt về đặc điểm tự nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc là Miền Đông giàu tài nguyên khoáng sản kim loại màu hơn


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á biển đảo

Xem đáp án

Đáp án D

Đông Nam Á chỉ tiếp giáp với Trung Quốc và không có chung đường biên giới với Ấn Độ -> Ý D sai


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận