Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 2881 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Để thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp, Trung Quốc đã tiến hành

Xem đáp án

Đáp án A

Để thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp, Trung Quốc đã tiến hành thành lập các đặc khu kinh tế, khu chế xuất và Trung Quốc trở thành một trong những nước dẫn đầu về thu hút vốn FDI từ các nước vào.


Câu 2:

Hiện nay nước có dân số đông nhất Thế giới là

Xem đáp án

Đáp án A

Trung Quốc là nước đông dân nhất (khoảng 1,3 tỉ người), tiếp đến là Ấn Độ (khoảng 1,2 tỉ người) và đứng thứ 3 là Hoa Kì.


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư – xã hội Trung Quốc

Xem đáp án

Đáp án D

SGK/88 – 89, địa lí 11 cơ bản


Câu 4:

Miền Đông Trung Quốc với đường bờ biển dài, vùng biển rộng là điều kiện thuận lợi để phát triển

Xem đáp án

Đáp án C

Miền Đông Trung Quốc với đường bờ biển dài, vùng biển rộng là điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển với nhiều ngành mang lại lợi ích cao.


Câu 5:

ASEAN là tên viết tắt của tổ chức nào

Xem đáp án

Đáp án C

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (tiếng Anh: Association of South East Asian Nations, viết tắt là ASEAN) là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận