Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 4 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 2882 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Để hạn chế tốc độ tăng dân số, từ năm 1979, Trung Quốc đã thực hiện chính sách dân số với nội dung

Xem đáp án

Đáp án D

Để hạn chế tốc độ tăng dân số, từ năm 1979, Trung Quốc đã thực hiện chính sách dân số triệt để với nội dung: mỗi gia đình chỉ có 1 con và gây nên tình trạng mất giới tính trầm trọng


Câu 2:

Ngành nào sau đây không được chú trọng phát triển trong chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/92, địa lí 11 cơ bản


Câu 4:

Đâu không phải là tài nguyên chính của miền Tây Trung Quốc

Xem đáp án

Đáp án D

Do có độ cao lớn nên đất khó khai thác để phát triển kinh tế trừ trồng rừng nên đất không phải là tài nguyên chính của miền Tây Trung Quốc


Câu 5:

Nguyên nhân chính làm cho các nước Đông Nam Á chưa phát huy được lợi thế của tài nguyên biển để phát triển ngành khai thác hải sản là

Xem đáp án

Đáp án D

Các nước Đông Nam Á có nhiều lợi thế về biển, đặc biệt là thủy – hải sản nhưng do phương tiện khai thác lạc hậu, chậm đổi mới công nghệ nên các nước Đông Nam Á chưa phát huy được lợi thế của tài nguyên biển để phát triển ngành khai thác hải sản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận