Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1)

  • 1906 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ngày 4/5/1919 diễn ra sự kiện nào trong tiến trình lịch sử Trung Quốc?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Sự phát triển của phong trào công nhân ở Ấn Độ trong những năm 1918 - 1925 đã dẫn tới sự ra đời của

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Phong trào Ngũ tứ (1919) mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung Quốc chống lại các thế lực

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận