Đề thi giữa kì 1 Công nghệ 6 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 2959 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Các loại vải thường dùng trong may mặc là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Vải hoa văn thường phối hợp với:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trang phục bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Giúp chúng ta có thiện cảm với mọi người và đạt kết quả tốt trong công việc nhờ:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

 Người đứng tuổi nên chọn trang phục:

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận