Đề thi giữa kì 1 Lịch Sử 11 (Đề 1)

  • 6372 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc (1851 - 1864) là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Nội dung cơ bản trong học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận