Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 11 (Đề 1)

  • 5683 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Ngày 20/11/1873, diễn ra sự kiện gì ở Bắc Kì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự thất bại của phái chủ chiến trong cuộc phản công quân Pháp ở Kinh thành Huế (7/1885) là do

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

nguyễn mai minh hiếu

Bình luận


Bình luận