Trắc nghiệm Bài 25: Con người và thiên nhiên có đáp án

  • 115 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

Xem đáp án

Đáp án B.

Các điều kiện tự nhiên (đất, khí hậu, địa hình, nước,…) đều có ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư, lối sống và sinh hoạt hằng ngày của con người.


Câu 2:

Thiên nhiên cung cấp những điều kiện cần thiết cho con người không gồm có

Xem đáp án

Đáp án D.

Trong cuộc sống hằng ngày, thiên nhiên cung cấp những điều kiện hết sức cần thiết (không khí, nước, ánh sáng, nhiệt lượng,…) để con người có thể tồn tại.


Câu 3:

Tài nguyên nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hạn chế của các nguồn tài nguyên trong tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án A.

Sự hạn chế của các nguồn tài nguyên thể hiện rõ nhất ở các nguồn tài nguyên khoáng sản. Khi khai thác quá mức khoáng sản sẽ giảm dần về trữ lượng và chất lượng dẫn đến cạn kiệt, khả khôi phục gần như bằng 0 hoặc mất hàng nghìn năm,…


Câu 4:

Đối với đời sống con người, thiên nhiên không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Thiên nhiên có vai trò quan trọng đối với đời sống con người, thiên nhiên là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất, là nơi cư trú và sản xuất, chứa đựng các loại rác thải của con người. Đồng thời, thiên nhiên cũng là nơi cung cấp, lưu trữ thông tin và bảo vệ con người bởi các tác nhân gây hại như tia cực tím,…


Câu 5:

Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố

Xem đáp án

Đáp án C.

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên Trái Đất phân bố không đồng đều, có khu vực/quốc gia có nhiều tài nguyên và ngược lại.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Phạm Thiên Phúc

Bình luận


Bình luận