Trắc nghiệm Bài 26: Bài tập chuyên đề con người và thiên nhiên có đáp án

  • 122 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án A.

Châu lục tập trung nhiều siêu đô thị nhất là châu Á với nhiều siêu đô thị trên 10 triệu dân như Thượng Hải, Tô-ky-ô, Niu Đê-li,…


Câu 2:

Ở châu Á, dân cư tập trung thưa thớt ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Ở châu Á dân cư tập trung đông nhất ở khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á.


Câu 3:

Nhân tố nào sau đây làm cho vùng Bắc Á mật độ dân số rất thấp?

Xem đáp án

Đáp án B.

Nguyên nhân làm cho vùng Bắc Á dân ít, mật độ dân số rất thấp chủ yếu là do đây là vùng có băng tuyết bao phủ quanh năm nên thời tiết băng giá, khắc nghiệt.


Câu 4:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án B.

Những khu vực tập trung đông dân trên thế giới là Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì.


Câu 5:

Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Những nơi có điều kiện sống thuận lợi như gần các trục giao thông lớn, ven biển, các con sông lớn, vùng đồng bằng,… dân cư tập trung đông. Những khu vực vùng núi, vùng sâu vùng xa, hải đảo đi lại khó khăn hoặc vùng cực, vùng hoang mạc,… khí hậu khắc nghiệt thường có mật độ dân số thấp.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận