Trắc nghiệm Bài 5. Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất có đáp án

  • 1763 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cấu tạo của lớp vỏ lục địa và vỏ đại dương có điểm khác nhau cơ bản là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

- Lớp vỏ lục địa gồm 3 tầng: trầm tích, tầng granit (dày nhất), cuối cùng là tầng badan

- Lớp vỏ đại dương gồm 2 tầng: trầm tích, tầng badan (dày nhất).

=> Vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng badan, vỏ lục địa cấu tạo chủ yếu bằng granit.


Câu 2:

Biểu hiện nào sau đây là kết quả của vận động nội lực theo phương thẳng đứng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vận động theo phương thẳng đứng là vận động nâng lên hạ xuống diễn ra trong một khu vực rộng lớn, làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác bị hạ xuống, kết quả dẫn tới hiện tượng biển tiến và biến thoái.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng với vận động nội lực theo phương nằm ngang?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vận động theo phương nằm ngang làm cho vỏ Trái Đất bị nén ép ở chỗ này và tách dãn ở chỗ khác, gây ra hiện tượng uốn nếp và đứt gãy, sinh ra những địa luỹ, địa hào và hiện tượng động đất, núi lửa,…


Câu 4:

Dựa vào tiêu chí nào sau đây để phân chia vỏ Trái Đất thành vỏ lục địa và vỏ đại dương?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Do có sự khác biệt về cấu tạo địa chất, về độ dày… nên vỏ Trái Đất được phân ra thành hai kiểu chính là vỏ lục địa và vỏ đại dương.


Câu 5:

Vận động nội lực theo phương nằm ngang không làm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Vận động theo phương nằm ngang làm cho vỏ Trái Đất bị nén ép ở chỗ này và tách dãn ở chỗ khác, gây ra hiện tượng uốn nếp và đứt gãy. Lục địa nâng lên là kết quả của vận động theo phương thẳng đứng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận