Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Bảng đơn vị đo khối lượng có đáp án

  • 680 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. 10 lần


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. Phải đổi về cùng một đơn vị đo sau đó thực hiện tính bình thường


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Khi so sánh các đơn vị đo khối lượng giống nhau, ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B. so sánh tương tự như so sánh hai số tự nhiên


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận