Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông có đáp án

  • 2055 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. 1dam


Câu 2:

Đề-ca-mét vuông viết tắt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D. dam2  


Câu 3:

Hình vuông 1dam2 gồm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C. 100 hình vuông 1m2.


Câu 4:

1 dam2 = ... m2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B. 100


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận