Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có đáp án

  • 776 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận