Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có đáp án

  • 1907 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).


Câu 4:

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A. Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận