Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có đáp án

  • 210 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Giử sử hình lập phương có cạnh là a thì công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: Sxq = (a × a) × 4

Chọn A


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Giử sử hình lập phương có cạnh là a thì công thức tính diện tích toàn phần của hình lập phương là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: Stp = (a x a) x 6

Chọn D


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Khi biết diện tích xung quanh của hình lập phương, tìm diện tích một mặt ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B. Muốn tính diện tích một mặt của hình lập phương ta lấy diện tích xung quanh chia cho 4.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận