Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Khái niệm số thập phân có đáp án

  • 1963 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Mỗi số thập phân gồm mấy phần? 

Xem đáp án

Đáp án: B. 2 phần


Câu 5:

Làm thế nào để chuyển một phân số không phải là phân số thập phân sang số thập phân?

Xem đáp án

Đáp án: B. chuyển các phân số đó thành phân số thập phân sau đó viết phân số thập phân vừa chuyển dưới dạng số thập phân


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận