Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Khái niệm số thập phân có đáp án

  • 771 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Mỗi số thập phân gồm mấy phần? 

Xem đáp án

Đáp án: B. 2 phần


Câu 5:

Làm thế nào để chuyển một phân số không phải là phân số thập phân sang số thập phân?

Xem đáp án

Đáp án: B. chuyển các phân số đó thành phân số thập phân sau đó viết phân số thập phân vừa chuyển dưới dạng số thập phân


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận