Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 24 có đáp án

  • 609 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đồ vật có dạng hình cầu là:

Xem đáp án

Đồ vật có dạng hình cầu là quả bóng.

Chọn B.


Câu 2:

Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 12cm. Chiều cao tương ứng bằng  độ dài cạnh đáy. Diện tích của tam giác là:

Xem đáp án

Chiều cao của tam giác là:

12×23=8cm

Diện tích của tam giác là:

12×82=48cm2

Chọn A.


Câu 3:

Thể tích của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 9cm và chiều cao bằng  chiều rộng là:

Xem đáp án

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

9×23=6cm

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

12×9×6=648cm3

Chọn B.


Câu 4:

Một hình lập phương có chu vi mặt đáy là 16cm thì thể tích của hình lập phương đó là:

Xem đáp án

Độ dài một cạnh của hình lập phương là:

16:4=4cm

Thể tích của hình lập phương là:

4×4×4=64cm3

Chọn C.


Câu 5:

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 54cm2 thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

Xem đáp án

Diện tích một đáy là:

54:6=9cm2

3×3=9 nên độ dài cạnh của hình lập phương là 3cm.

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

3×3×4=36cm2

Chọn D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận